โดย อ.พญ.จิราภรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ 
สูตินรีแพทย์ และทีมงานห้องคลอด จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ที่มาให้ความรู้ การดูแลมารดาตกเลือดด้วยการทำ  Double condom balloon tamponade
ให้กับทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลบ้านสร้าง

 

 


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ