ประกาศ: การทำลายเวชระเบียน และฟิล์มเอ็กซเรย์ของผู้รับบริการ
ที่ขาดการติดต่อ เกิน ๕ ปี ดังนี้
- เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี ๒๕๓๕ - ๒๕๕๒
- ฟิล์มเอ็กซเรย์ ที่ขาดการติดต่อ เกิน 5ปี และฟิล์มที่เสือมคุณภาพ ปี ๒๕๓๗ - ๒๕๕๗
ท่านใดมีความประสงค์ ให้โรงพยาบาลบ้านสร้าง เก็บแฟ้มเวชระเบียน และฟิล์มเอ็กซเรย์
 ติดต่องานเวชระเบียน ๐๓๗๒๗๑๒๓๘ ต่อ ๑๑๐ หรือ ๑๒๒

 

 


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ