วันที่ 14 พฤศจิกายน โรงพยาบาลบ้านสร้าง จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก
ตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ในผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอบ้านสร้าง
Diabetes: Know your risk, Know your response
เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน
 

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ได้เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อเป็นประธาน Kick-Off ในการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มเยาวชนหญิง อายุ 11-20 ปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบ้านสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง และสถานศึกษา ในพื้นที่

โดยนายอำเภอบ้านสร้างได้กล่าวขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ทีมแพทย์ พร้อมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ร่วมกันผลักดัน และขับเคลื่อน สร้างการรับรู้ให้กับเยาวชน และปูพรมการฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันปัญหามะเร็งปากมดลูก ตั้งแต่ต้นทาง พร้อมขอให้ช่วยกันเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส ภายใน 100 วัน และเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้กับเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง จึงได้เร่งสั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง และเภสัชกร โรงพยาบาลบ้านสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายยาแก้ไอ รวมถึงยาที่มีส่วนผสมของยาอันตราย ตลอดจนการจัดทำบัญชียาอันตราย ของร้านจำหน่ายยาในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จำนวน 3 ร้าน โดยผลการตรวจสอบบัญชี และสถานที่เก็บยา ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย แต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอให้ช่วยเฝ้าระวังในอีกทางหนึ่งด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 26 - 27 มกราคม พ.ศ. 2566 นายชวลิต ศรีสมพจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้างและคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เพื่อประเมินและรับรองกระบวนการให้บริการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation)

เอกสารการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุน ปี 2566

 

เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Video Teleconference/Zoom
 
 
วันที่ 25 ตุลาคม 2565
 งบค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2566
 
วันที่ 26 ตุลาคม 2565
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2565
 การเข้าถึงข้อมูลรายบุคคลเข้าใช้งานระบบรายงานการโอนเงินงบกองทุน (NHSO Budget) ปี 2566

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบ Dashboard หน่วยบริการ