เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านสร้าง..
การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรค Metabolic 
ระหว่าง 22-23 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา โดยมี นพ.ชวลิต ศรีสมพจน์ ผอ.รพ.บ้านสร้าง เป็นประะธานเปิดการอบรม.

 


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ