วันที่ 9 มิ.ย. 2561ที่ผ่านมา กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบ้านสร้าง ร่วมกับ อสม.ชุมชนตลาดบ้านสร้าง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แกนนำชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนตลาดบ้านสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสร้าง

 


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ