วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ได้เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อเป็นประธาน Kick-Off ในการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มเยาวชนหญิง อายุ 11-20 ปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบ้านสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง และสถานศึกษา ในพื้นที่

โดยนายอำเภอบ้านสร้างได้กล่าวขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ทีมแพทย์ พร้อมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ร่วมกันผลักดัน และขับเคลื่อน สร้างการรับรู้ให้กับเยาวชน และปูพรมการฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันปัญหามะเร็งปากมดลูก ตั้งแต่ต้นทาง พร้อมขอให้ช่วยกันเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส ภายใน 100 วัน และเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้กับเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบ Dashboard หน่วยบริการ