วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง จึงได้เร่งสั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง และเภสัชกร โรงพยาบาลบ้านสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายยาแก้ไอ รวมถึงยาที่มีส่วนผสมของยาอันตราย ตลอดจนการจัดทำบัญชียาอันตราย ของร้านจำหน่ายยาในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จำนวน 3 ร้าน โดยผลการตรวจสอบบัญชี และสถานที่เก็บยา ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย แต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอให้ช่วยเฝ้าระวังในอีกทางหนึ่งด้วย


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบ Dashboard หน่วยบริการ