เอกสารการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุน ปี 2566

 

เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Video Teleconference/Zoom
 
 
วันที่ 25 ตุลาคม 2565
 งบค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2566
 
วันที่ 26 ตุลาคม 2565
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2565
 การเข้าถึงข้อมูลรายบุคคลเข้าใช้งานระบบรายงานการโอนเงินงบกองทุน (NHSO Budget) ปี 2566

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบ Dashboard หน่วยบริการ