ผลงานการให้บริการผู้ป่วยใน รพ.บ้านสร้าง ปี ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔)

เปรียบเทียบผลงานจริงกับ prepaid  (ข้อมูลไม่รวม IPNB. และ IPPUC. ซึ่งจ่ายจากกองทุน AE)

จำนวนราย 436
AdjRW ในเขต Prepaid 573.80
AdjRW นอกเขต Prepaid 28.94
AdjRW ในเขต ผลงานจริง 302.17
AdjRW นอกเขต ผลงานจริง 0.63
AdjRW รวม 302.79
CMI 0.69
   
ร้อยละผลงานจริง เทีบบ Prepaid ในเขต 52.66
ร้อยละผลงานจริง เทีบบ Prepaid นอกเขต 2.17
จำนวนเงินชดเชยรวม 2,162,417.04
จำนวนเงินชดเชย ต่อราย 4959.67

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ