สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรคได้กำหนดให้ วันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก ประเด็นสารเพื่อการรณรงค์จาก "World Hypertension Organization" ปีนี้คือ " Know your numbers target your blood pressure " รู้ค่าความดันโลหิต พิชิตให้อยู่ในเกณฑ์ 

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทุกคน ทราบความดันโลหิตของตนเอง สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและแปรผล พร้อมทั้งจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสม

โรงพยาบาลศรีบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2554 จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ โรงพยาบาลบ้านสร้าง


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบ Dashboard หน่วยบริการ