การขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (International Vaccination Certificate) ในจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศ ต้องติดต่อที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี 104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 เบอร์ติดต่อ 037 211 626


หรือ


ขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมมี 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. กดเมนู International Certificate
2. เลือกที่เมนู ขอหนังสือรับรอง
3. กรอกข้อมูลออกหนังสือเดินทาง
4. โหลดภาพหลักฐานฯ หน้าพาสปอร์ต และเอกสารรับรองฉีดวัคซีน
5. เลือกสถานที่จัดส่ง
6. เลือกช่องทางชำระเงิน
7. สุดท้ายกดยืนยันขอออกหนังสือรับรอง


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ