ประชาชนที่เคยได้รับวัคซิน เข็ม 1 จากสถานนีกลางบางซื่อ
ที่แสดงความประสงค์จะฉีดวัคซิน แอสตร้าเซเนก้า เข็ม 2 กับ โรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน และ วันนัดหมายฉีดวัคซิน ได้ Link ด้านล่าง
" กรุณานำบัตรประชาชน และใบนัด เข้ารับบริการฉีดวัคซิน ในวันที่กำหนด "
#สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ปราจีนบุรี เท่านั้น

Vaccine รพ.บ้านสร้าง (google.com)