17-18 กันยายน 2562  โรงพยาบาลบ้านสร้าง
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับเพลิงและซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
นำโดย  นายแพทย์ชวลิต ศรีสมพจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้างโรงพยาบาลบ้านสร้างขอบพระคุณ

ทีมวิทยากรจาก
1.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.สระแก้ว
2.อบต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุทธยา
3.อบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
และหน่วยงานสนับสนุนในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีของโรงพยาบาลบ้านสร้าง ซึ่งประกอบด้วย
-สถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) เครือข่ายอำเภอบ้านสร้าง
-เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
-หน่วยกู้ภัยสว่างบำเพ็ญฯเขตอำเภอบ้านสร้าง
-อสม.ตำบลบ้านสร้าง
ที่ทำให้การฝึกซ้อมครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

 

 

Video