ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง  

กำหนดรับสมัคร 15 มีนาคม - 24 มีนาคม 256ุ6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 30 มีนาคม  2566


ติดต่อได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร 037-271238  ต่อ 101 ในเวลาราชการ