ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล พนักงานจ้างเหมาบริการ
1. พนักงานขับรถยนต์        1 อัตรา
2. พนักงานเปล            1 อัตรา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ