มีเนื้อที่ทั้งหมด       50 ไร 2 งาน 4 ตารางวา

ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร     75 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดปราจีนบุรี     20 กิโลเมตร

โทรศัพท์   037-271238  037-279204

โทรสาร  037-271239

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.