ประกาศรับสมัครบุคคลผู้พิการ เพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน พนักงานบริการ
ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒๕๕๖
ปิดรับสมัคร ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ติดต่อได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร 037-271238  ต่อ 101 ในเวลาราชการ

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ ลำดับที่ 1 พนักงานขับรถยนต์

เข้ารายงานตัวเพื่อปฎิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์     1  ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ     1  ตำแหน่ง

ติดต่อได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร 037-271238  ต่อ 101 ในเวลาราชการ
ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2564   ถึง  วันที่  15 พฤศจิกายน 2564  ประกาศรายชื่อ   19 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

 

 

 

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ