งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านสร้างทุกท่าน

เข้าร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2553

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00

ณ ห้องประชุมฟ้าคราม

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 18 สิงหาคม 2553
ณ โรงเรียนโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านโปร่งใหญ่
ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
(
เนื้อเพลง : ทำนอง (มาร์ช ปจ.และ รักกันไว้เถิด)

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก จังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน  2556
ณ โรงเรียนร่มเกล้า 
ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

เนื่องจากเพลงปราจีนบุรี O.K. ร้องยาก จึงได้มีมติจากคณะผู้บริหารให้เปลี่ยนเพลงเป็นเพลงรำวง ส.ม.อ.

เนื้อเพลง : ทำนอง (ดุจบิดามารดร และ รำวง ส.ม.อ)

โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ (3S) เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม

ประกอบด้วย บรรยากาศดี Structure การบริการดี Service และ ระบบการบริหารดี System
การทาสีอาคารด่านหน้า และชุดสำหรับพนักงานต้อนรับ ให้เป็นแบบเดียวกัน ซึ่ง ประกอบด้วยสี สามสี หลักคือ สี ฟ้า สีเขียว และสีส้ม

ซึ่งเป็นสีประจำกระทรวงสาธารณสุข แต่ละสี มีความหมายดังนี้ 


สีฟ้า หมายถึง มิตรภาพ Friendly


สีเขียว หมายถึง ความสดและใหม่ Fresh and new 


สีส้ม หมายถึง ความทันสมัย และ ความกระตือรือร้น Modern and Enthusiasm


ดาวน์โหลด  แบบประเมินตนเอง 3S_C1 3S_E1.1 3S_E2.1Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ