ตัวชี้วัด composite indicator ปี 53 ปีนี้ แนวทางการประเมิน เหมือนทุกปี  ใช้ผลงาน 9 เดือน (ตุลาคม 52- มิถุนายน 53) หลังจากประเมิน ก็จะมีเงินในส่วนนี้จัดสรรเพิ่มเติม ตามผลการประเมิน  (ผลงานดีกว่า จะได้มากกว่า) แข่งกันใน 8 จังหวัด
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อง กับ PP Itemized  10 รายการ  ขอให้ทุกท่านให้ความสำคัญการการกรอก ข้อมูลในโปรแกรมต่างๆ  โดยเฉพาะ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ต้องถูกต้อง(ระวัง เลขประจำตัวประชาชนในโปรแรม ผู้ป่วยนอก HospitalOS ผิด  ข้อมูลที่ส่งมา ก็จะถูกตัดทิ้ง ไม่นำมาคำนวณ)


ดังนั้น  ขอให้ทุกหน่วยบริการ ตรวจสอบว่า


1. โปรแกรมการกรอกข้อมูล ได้มีผู้รับผิดชอบ หรือยัง  มีการกรอกข้อมูลแล้วหรือยัง


2. สอ.ส่งข้อมูล ที่ต้องบันทึกใน E-Claim ให้ รพ.บันทึกแล้วหรือยัง ( ANC ก่อน 12 week/ ANC ในประกันสังคมที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน/ PNC)


3. การบันทึกข้อมูล EPI /FP  ทำครบถ้วนหรือยัง


4. บันทึกข้อมูบลใน  Cervical Screaning Program  หรือยัง


5. บันทึกข้อมูลใน โปรแกรม Sealent หรือยัง


6. คัดกรองความเสี่ยงทำได้เท่าไรแล้ว  บันทึกหรือยัง  / โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องจัดอบรมให้เสร็จ ภายใน มีนาคม 53  ส่งมาอนุมัติที่เขต เพื่อโอนเงินงวดแรก หรือยัง


7. ตรวจ TSH ดำเนินการครบถ้วนหรือยัง


8. คัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรค ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว  โปรแกรมใช้ได้หรือยัง

รายละเอียดตัวชี้วัด ci nhso.doc pp53.xls

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านสร้างทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การรักษาและดูแล ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ในวันที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น ณ ห้องประชุมฟ้าคราม

บรรยายโดย นายแพทย์ สุนิคม ศุภอักษร

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านสร้างทุกท่าน

เข้าร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2553

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00

ณ ห้องประชุมฟ้าคราม

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 18 สิงหาคม 2553
ณ โรงเรียนโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านโปร่งใหญ่
ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
(
เนื้อเพลง : ทำนอง (มาร์ช ปจ.และ รักกันไว้เถิด)

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก จังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน  2556
ณ โรงเรียนร่มเกล้า 
ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

เนื่องจากเพลงปราจีนบุรี O.K. ร้องยาก จึงได้มีมติจากคณะผู้บริหารให้เปลี่ยนเพลงเป็นเพลงรำวง ส.ม.อ.

เนื้อเพลง : ทำนอง (ดุจบิดามารดร และ รำวง ส.ม.อ)

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ