จังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันตามโครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง”

อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งสร้างบรรยากาศของความรักประเทศไทยให้เกิดขึ้น โดยใช้เพลงชาติไทย เป็นสื่อในการนำคนไทยทั้งชาติมาหลอมรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว มุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยทุกภาคทุกจังหวัด เข้ามามีส่วนรวมในกิจกรรมนี้
“โครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง” แต่ละจังหวัดจะร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในเวลา 18.00 น.และมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจพร้อมกันทั่วประเทศ เรียงตามลำดับตัวอักษร โดยเริ่มต้นที่จังหวัดกระบี่ในวันที่ 20 กันยายน 2552 ถึงจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552

แบบประเมิน ปจ.1-ปจ.3 คลิกที่นี่

หนังสือเวียน ก.พ. การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ตาม ว.20, ว.27และ ว.28) (คลิก)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว 275/30 พ.ย.52) (คลิก)
-การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ว 274/30 พ.ย.52) (
คลิก)

งานผู้ป่วยใน ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่าน

เข้าร่วามประชุมวิชาการ เรื่อง การรักษาและดูแล ผู้ป่วยโรคหอบหืด

ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น ณ ห้องประชุมฟ้าคราม

บรรยายโดย นายแพทย์ นพพล ชัยเจริญสุขเกษม

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่าน

เข้าร่วามประชุมวิชาการ เรื่อง การรักษาและดูแล ผู้ป่วยอุจาระร่วง

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น ณ ห้องประชุมฟ้าคราม

บรรยายโดย นายแพทย์ นพพล ชัยเจริญสุขเกษม


ตัวชี้วัด composite indicator ปี 53 ปีนี้ แนวทางการประเมิน เหมือนทุกปี  ใช้ผลงาน 9 เดือน (ตุลาคม 52- มิถุนายน 53) หลังจากประเมิน ก็จะมีเงินในส่วนนี้จัดสรรเพิ่มเติม ตามผลการประเมิน  (ผลงานดีกว่า จะได้มากกว่า) แข่งกันใน 8 จังหวัด
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อง กับ PP Itemized  10 รายการ  ขอให้ทุกท่านให้ความสำคัญการการกรอก ข้อมูลในโปรแกรมต่างๆ  โดยเฉพาะ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ต้องถูกต้อง(ระวัง เลขประจำตัวประชาชนในโปรแรม ผู้ป่วยนอก HospitalOS ผิด  ข้อมูลที่ส่งมา ก็จะถูกตัดทิ้ง ไม่นำมาคำนวณ)


ดังนั้น  ขอให้ทุกหน่วยบริการ ตรวจสอบว่า


1. โปรแกรมการกรอกข้อมูล ได้มีผู้รับผิดชอบ หรือยัง  มีการกรอกข้อมูลแล้วหรือยัง


2. สอ.ส่งข้อมูล ที่ต้องบันทึกใน E-Claim ให้ รพ.บันทึกแล้วหรือยัง ( ANC ก่อน 12 week/ ANC ในประกันสังคมที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน/ PNC)


3. การบันทึกข้อมูล EPI /FP  ทำครบถ้วนหรือยัง


4. บันทึกข้อมูบลใน  Cervical Screaning Program  หรือยัง


5. บันทึกข้อมูลใน โปรแกรม Sealent หรือยัง


6. คัดกรองความเสี่ยงทำได้เท่าไรแล้ว  บันทึกหรือยัง  / โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องจัดอบรมให้เสร็จ ภายใน มีนาคม 53  ส่งมาอนุมัติที่เขต เพื่อโอนเงินงวดแรก หรือยัง


7. ตรวจ TSH ดำเนินการครบถ้วนหรือยัง


8. คัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรค ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว  โปรแกรมใช้ได้หรือยัง

รายละเอียดตัวชี้วัด ci nhso.doc pp53.xls

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ