16 - 20 เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการปรับพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานความดัน และโครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้พิการ 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

อ่านเพิ่มเติม...

 12 มิ.ย. 2561 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียน ตามโครงการ fit and firm ในเด็กวัยเรียน ณ ห้องประชุม รพ.บ้านสร้าง มีนักเรียนที่มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนเข้ารับการอบรมจำนวน 37 คน...

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 9 มิ.ย. 2561ที่ผ่านมา กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบ้านสร้าง ร่วมกับ อสม.ชุมชนตลาดบ้านสร้าง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แกนนำชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนตลาดบ้านสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสร้าง

อ่านเพิ่มเติม...

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านสร้าง..
การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรค Metabolic 
ระหว่าง 22-23 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา โดยมี นพ.ชวลิต ศรีสมพจน์ ผอ.รพ.บ้านสร้าง เป็นประะธานเปิดการอบรม.

 

โรงพยาบาลบ้านสร้าง งาน IC จัดกิจกรรม วันล้างมือโลก (Global Handwashing Day) การล้างมือ แม้จะเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยทำกัน ทั้ง ๆ ที่ สามารถลดโอกาสติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้เกือบ 50% โดย องค์การยูนิเซฟ ระบุว่า ในแต่ละปีนั้นมีเด็ก ๆ อายุต่ำกว่า 5 ขวบ เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงถึงเกือบ 2 ล้านคน และจากโรคปอดบวมอีกราว 2 ล้านคน ซึ่งการล้างมือด้วยน้ำกับสบู่อย่างถูกวิธี จะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ถึง 50% และจากโรคปอดบวมได้อีกราว 25 % ดังนั้น ควรล้างมือบ่อย ๆ กันนะ

 

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ