เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านสร้าง..
การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรค Metabolic 
ระหว่าง 22-23 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา โดยมี นพ.ชวลิต ศรีสมพจน์ ผอ.รพ.บ้านสร้าง เป็นประะธานเปิดการอบรม.

 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลบ้านสร้าง งาน IC จัดกิจกรรม วันล้างมือโลก (Global Handwashing Day) การล้างมือ แม้จะเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยทำกัน ทั้ง ๆ ที่ สามารถลดโอกาสติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้เกือบ 50% โดย องค์การยูนิเซฟ ระบุว่า ในแต่ละปีนั้นมีเด็ก ๆ อายุต่ำกว่า 5 ขวบ เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงถึงเกือบ 2 ล้านคน และจากโรคปอดบวมอีกราว 2 ล้านคน ซึ่งการล้างมือด้วยน้ำกับสบู่อย่างถูกวิธี จะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ถึง 50% และจากโรคปอดบวมได้อีกราว 25 % ดังนั้น ควรล้างมือบ่อย ๆ กันนะ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลบ้านสร้าง จัดการประกวด การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)
 ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน  CQI
นวตกรรม ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2560 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
การลดอัตราการเกิดภาวะ Dry socket หลังการถอนฟัน/ผ่าฟันคุด แผนกทันตกรรม


รองชนะเลิศอันดับ 1
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis แผนกหอผู้ป่วยใน


รองชนะเลิศอันดับ 2
การพัฒนางานกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการให้ความรู้เรื่องการเล่านิทาน และการใช้ คู่มือ DSPM
แก่ผู้ป่กครองที่ดูแลเด็ก 0-5 ปีและหญิงตั้งครรภ์
21 เมษายน 2560

 

ประชุมเชิปฎิบัติการ Multiple Trauma and Adult Advanced Cardiovascular Life Support 2015 และ เจ้าหน้าที่ รพ.บ้านสร้าง
โดย นพ ธกานต์ อิสรานุเจริญกุล
31 มีค 2560

 

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ