ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการนมแม่ เพื่อส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน และยาวนานที่สุด
ใน วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมฟ้าคราม รพ.บ้านสร้าง
โดยในงานจะมี การให้ความรู้เรื่องนมแม่ , พัฒนาการสมวัย, และการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก
มีการเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล และการประกวดหนูน้อยนมแม่


จนท.ท่านใดสนใจบริจาคของรางวัล ติดต่อได้ที่งานห้องคลอด รพ.บ้านสร้าง


คณะรัฐมนตรีมี มติเชิญชวนให้ประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 14-16 พ.ย. พร้อมทั้งให้สถานีโทรทัศน์งดรายการบันเทิง และสถานที่ราชการลดธงลงครึ่งเสา แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงในวันที่ 15 พ.ย. ทั้งที่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และตามวัดที่ได้จัดให้มีการร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ทั่วประเทศ โดยในวันดังกล่าว จะไม่ใช่วันหยุดราชการแต่อย่างใด

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นสูง ( CPR )

ในวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2552

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ. ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

 ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายในการยกระดับสถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เพื่อสนองต่อการแก้ปัญหา
การเข้ารับบริการของประชาชนที่ห่างไกล ลดความแออัดและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเชิงรุก
การส่งเสริมสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พ.ศ. 2552 -2555
สำหรับเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณให้แห่งละ 1 ล้านบาท และจากสป.สช.อีกแห่งละ 2 แสนบาท (ยังไม่ได้รับเลย) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ ให้พยาบาลที่ประจำสถานีอนามัยและผู้ป่วย ปรึกษาพูดคุย ซักถามอาการและเห็นหน้าผู้ป่วยให้การรักษาทางอินเตอร์เน็ต กับแพทย์ที่โรงพยาบาลอำเภอโดยตรง รักษามาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลใหญ่ ซึ่งบางโรคผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาล จะช่วยลดความแออัดที่โรงพยาบาลใหญ่ และประหยัดค่าเดินทางของประชาชนด้วย

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 3 มาเป็นประธานในพิธีเปิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิคมพัฒนา ตำบลบางปลาร้า

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ