“กิจกรรม Big Cleaning Day เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ  60 ปี”


ในช่วงเวลา  5 – 6  ปีที่ผ่านมา   โรงพยาบาลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ได้นำกิจกรรม 5ส   ได้แก่  สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  และสร้างนิสัย  มาใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น  และให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกลมกลืนไปกับการปฏิบัติงานประจำ  ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในหน่วยงานถูกสุขลักษณะ ลดความสูญ เปล่าที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ประการสำคัญช่วยสร้างทัศนคติที่ดีกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถรวมทั้งมีการประเมินผล  กิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินเป็นข้อมูลใน     การปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสม  มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน   และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ดังนั้น โรงพยาบาลบ้านสร้างจึงขอความร่วมมือบุคคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2550

อ่านเพิ่มเติม...

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR )

ในวันอังคาร ที่ 24 มิถุนายน 2551

เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ. ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ขอเชิญเจ้าหน้าที่และพนักงาน ทุกท่าน

ร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

ในวันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม 2551

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ. ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการนมแม่ เพื่อส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน และยาวนานที่สุด
ใน วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมฟ้าคราม รพ.บ้านสร้าง
โดยในงานจะมี การให้ความรู้เรื่องนมแม่ , พัฒนาการสมวัย, และการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก
มีการเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล และการประกวดหนูน้อยนมแม่


จนท.ท่านใดสนใจบริจาคของรางวัล ติดต่อได้ที่งานห้องคลอด รพ.บ้านสร้าง

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ