เอกสาร การประเมิน ของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ ชลบุรี อยู่ Drive K

และ เอกสารเกี่ยวกับคู่มือ ช่าง ของกลุ่มงานต่าง ๆ

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ให้ยกเลิกซีแล้ว แบ่งข้าราชการเป็น 4 ประเภท พร้อมกระจายอำนาจบริหารให้ปลัดกระทรวงและอธิบดีแก้ปัญหาการขอกำลังพล

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยยกเลิกระดับตำแหน่งที่เรียกว่าซี และแบ่งข้าราชการออกเป็น 4 ประเภท คือ ทั่วไป วิชาการ อำนวยการและบริหาร นอกจากนี้การกำหนดเงินเดือนก็จะมีขั้นต่ำ-ขั้นสูง และสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ยังมีการกระะจายอำนาจบริหารลงไปที่กระทรวง โดยให้อธิบดีและปลัดกระทรวงมีอำนาจบริหารบุคคล ซึ่งจะทำให้หมดปัญหา เรื่องการขออัตรากำลังคน แต่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) นอกจากนี้จะมีอนุ กพ. คอยดูแลเรื่องการเกลี่ยตำแหน่งและความเป็นธรรมด้วย ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีจะเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยเร็ว

คุณหญิงทิพาวดี ยังกล่าวถึงความเป็นห่วง เรื่องการวิ่งเต้นขอตำแหน่งว่า ต่อไปจะสามารถตรวจสอบได้ และหากไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นอธิบดีก็จะมีโทษทางวินัย

อ่านเพิ่มเติม...

งานแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการอบสมุนไพร เพื่อสุขภาพและรักษาโรค

 

ให้บริการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรนานาชนิด ที่มีคุณสมบัติในการบำบัดโรคต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม...

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ( CPR )

ในวันที่ ศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2550

เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ. ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง การซ้อมแผนรองรับ อัคคีภัย

ในวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2550

เวลา 08.00 - 17.00 น.

ณ. ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ