นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกจ้างสัญญาจ้าง ประชุมนัดแรกพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และการบริหาร “ระบบพนักงานราชการ” เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการบริหารบุคลากรภาครัฐ เน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่น และจ้างงานได้หลากหลายตามความจำเป็น ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 16 ธันวาคม 2546 โดยคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ทันวันที่ 1 มกราคม 2547

อ่านเพิ่มเติม...

การรับรองคุณภาพกับโรงพยาบาล

    ประเทศไทยได้มีการนำข้อกำหนด ISO9000 มาใช้ในธุรกิจบริการต่างๆ รวมทั้งในโรงพยาบาลด้วย แม้ว่าประเทศอังกฤษจะเป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของ ISO9000  แต่ปรากฎว่าโรงพยาบาลแรกที่ได้รับการรับรอง ISO9000 คือโรงพยาบาลในประเทศสิงคโปร์ โรงพยาบาลในยุโรปนั้นมีการขอ ISO9000 กันประปราย  ส่วนในอเมริกากับแคนาดานั้นแทบไม่มีการพูดถึง ISO9000 ในโรงพยาบาลกันเลย  เพราะเขามีระบบ การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation-HA) มานานแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

CEO = Chief Executive Officer 


1.  มีความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีความคิดริเริ่ม
2.  สร้างความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กรให้ผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย(องค์กร
3.  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กร
4.  เป็นผู้มองการณ์ไกลถึงความต้องการของคนรุ่นต่อไป
5. เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสวงหาแนวคิดที่ดี ๆ จากแหล่งต่าง ๆ โดยรู้จักประยุกต์นำมาใช้ในการทำงานในองค์กร
    ( ใช้ได้ในทุกองค์กร )
อ่านเพิ่มเติม...

เพลงมาร์ชจังหวัดปราจีนบุรี

( จังหวะ : มาร์ช )

(เกริ่น)..... ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง

ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี(พร้อม) *
จังหวัดปราจีนบุรี เมืองเรานี้น่าชื่นชม

งามดั่งเมืองแมนแดนพรหม รื่นรมย์ด้วยแมกไม้


เมืองทวารวดีก่อนนี้ ก้องเกริกไกร

ฐานถิ่นแดนทองของไทย แต่โบราณกาลก่อนนี้


จังหวัดปราจีนบุรี แดนศักดิ์ศรีชนชาติไทย

เมืองแห่งประชาธิปไตย เราร่วมใจสร้างความดี

รักษ์ป่าเขาลำเนาไพร ธาราใส ทั่วธานี

ผองเผ่าปราจีนบุรี ทุกชีวี สุขดวงใจ
(ญ.)
ชาวปราจีน น้องพี่

(ช.)
รักและสามัคคี

(พร้อม)
มีใจยึดมั่น ชาติศาสน์กษัตรา


ศรัทธาเทิดไว้ ผองเราเผ่าไทย ชาวปราจีนบุรี

*ซ้ำ

หมายเหตุ

ให้ฝึกร้อง เวลาออกหน่วย พอสว.

กลวิธีลดปัญหาความไม่เข้าใจเรื่องของการจัดการกับ 'คน' เป็นเรื่องที่ยากที่สุด ในการจัดการองค์กรเลยก็ว่าได้ ไม่ว่ายุคนั้นจะเป็นยุคที่คนง้องานหรือไม่ก็ตาม เพราะตราบใดที่คนยังมี 'อารมณ์' ความนึกคิดที่ตีกรอบไม่ได้ ก็เป็นเรื่องยาก ที่จะให้คนทุกคน เป็นได้อย่างใจนึก

"บ็อบ เดอลาเนย์" ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ชี้แนะว่า สิ่งสำคัญประการหนึ่ง ที่จะต้องมีคือการสื่อสารที่เป็นเลิศ และความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งล้วนแต่เป็นหัวใจสำคัญ ของการจัดการ ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการลดปัญหา ที่เกิดจากความไม่เข้าใจ


ในขณะที่พยายามลดเหตุ จากการเข้าใจผิด ซึ่งนำมาซึ่งความขัดแย้ง สิ่งสำคัญประการแรก ในการเริ่มต้นต่อกรกับปัญหาความขัดแย้ง คือการทำความเข้าใจ เทคนิคพิเศษทั้งหลาย ที่บรรจุอยู่ใน “กล่องเครื่องมือ” ที่ใช้ในการลดปัญหาที่ถูกคุกคาม จากความไม่ลงรอยในที่ทำงาน เพื่อที่จะสามารถรับมือกับการปะทะได้อย่างดี แม้ว่ามันจะเริ่มปั่นป่วนมากขึ้นทุกทีก็ตาม


เทคนิคที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เหมาะที่จะใช้ "กดชักโครก" ปัจจัยแห่ง "ตำแหน่งและผลประโยชน์" ในฐานะที่มักเป็นต้นเหตุ แห่งความขัดแย้งต่าง ๆ นานา ตำแหน่งคือส่วนที่แข็งโป๊กดิ้นไม่ค่อยได้ ในขณะที่ผลประโยชน์ แสดงให้เห็นถึงสาเหตุของ ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร ซึ่งซ่อนอยู่ในความคิดของแต่ละคน


แล้วเทคนิคที่ว่านั้นคืออะไร?

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ