ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนนแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2552
ตามพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554
ดาว์นโหลด

โรงพยาบาลบ้านสร้างได้เข้าร่วมรับพระราชทานเกียรติบัตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HEALTH PROMOTING HOSPITAL) จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๕๔ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

(เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด) รายละเอียด

แจ้งขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2554

เขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุม ที่ว่าการ อ.เมืองปราจีนบุรี

เขตเลือกตั้งที่ 2 หอประชุม ที่ว่าการ อ.ประจันตคาม

เขตเลือกตั้งที่ 3 หอประชุม ที่ว่าการ อ.นาดี

(เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด) รายละเอียด

ประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งที่จังหวัดปราจีนบุรี สามารถกระทำได้โดยลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 พร้อมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้สิทธิลงคะแนน โดยจังหวัด

- โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อ.เมืองปราจีนบุรี

- โรงเรียนศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ

- โรงเรียนกบินทร์วิทยา อ.กบินทร์บุรี

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกจ้างสัญญาจ้าง ประชุมนัดแรกพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และการบริหาร “ระบบพนักงานราชการ” เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการบริหารบุคลากรภาครัฐ เน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่น และจ้างงานได้หลากหลายตามความจำเป็น ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 16 ธันวาคม 2546 โดยคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ทันวันที่ 1 มกราคม 2547

การรับรองคุณภาพกับโรงพยาบาล

    ประเทศไทยได้มีการนำข้อกำหนด ISO9000 มาใช้ในธุรกิจบริการต่างๆ รวมทั้งในโรงพยาบาลด้วย แม้ว่าประเทศอังกฤษจะเป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของ ISO9000  แต่ปรากฎว่าโรงพยาบาลแรกที่ได้รับการรับรอง ISO9000 คือโรงพยาบาลในประเทศสิงคโปร์ โรงพยาบาลในยุโรปนั้นมีการขอ ISO9000 กันประปราย  ส่วนในอเมริกากับแคนาดานั้นแทบไม่มีการพูดถึง ISO9000 ในโรงพยาบาลกันเลย  เพราะเขามีระบบ การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation-HA) มานานแล้ว

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ