(เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด) รายละเอียด

แจ้งขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2554

เขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุม ที่ว่าการ อ.เมืองปราจีนบุรี

เขตเลือกตั้งที่ 2 หอประชุม ที่ว่าการ อ.ประจันตคาม

เขตเลือกตั้งที่ 3 หอประชุม ที่ว่าการ อ.นาดี

(เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด) รายละเอียด

ประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งที่จังหวัดปราจีนบุรี สามารถกระทำได้โดยลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 พร้อมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้สิทธิลงคะแนน โดยจังหวัด

- โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อ.เมืองปราจีนบุรี

- โรงเรียนศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ

- โรงเรียนกบินทร์วิทยา อ.กบินทร์บุรี

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกจ้างสัญญาจ้าง ประชุมนัดแรกพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และการบริหาร “ระบบพนักงานราชการ” เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการบริหารบุคลากรภาครัฐ เน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่น และจ้างงานได้หลากหลายตามความจำเป็น ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 16 ธันวาคม 2546 โดยคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ทันวันที่ 1 มกราคม 2547

อ่านเพิ่มเติม...

การรับรองคุณภาพกับโรงพยาบาล

    ประเทศไทยได้มีการนำข้อกำหนด ISO9000 มาใช้ในธุรกิจบริการต่างๆ รวมทั้งในโรงพยาบาลด้วย แม้ว่าประเทศอังกฤษจะเป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของ ISO9000  แต่ปรากฎว่าโรงพยาบาลแรกที่ได้รับการรับรอง ISO9000 คือโรงพยาบาลในประเทศสิงคโปร์ โรงพยาบาลในยุโรปนั้นมีการขอ ISO9000 กันประปราย  ส่วนในอเมริกากับแคนาดานั้นแทบไม่มีการพูดถึง ISO9000 ในโรงพยาบาลกันเลย  เพราะเขามีระบบ การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation-HA) มานานแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

CEO = Chief Executive Officer 


1.  มีความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีความคิดริเริ่ม
2.  สร้างความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กรให้ผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย(องค์กร
3.  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กร
4.  เป็นผู้มองการณ์ไกลถึงความต้องการของคนรุ่นต่อไป
5. เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสวงหาแนวคิดที่ดี ๆ จากแหล่งต่าง ๆ โดยรู้จักประยุกต์นำมาใช้ในการทำงานในองค์กร
    ( ใช้ได้ในทุกองค์กร )

เพลงมาร์ชจังหวัดปราจีนบุรี

( จังหวะ : มาร์ช )

(เกริ่น)..... ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง

ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี(พร้อม) *
จังหวัดปราจีนบุรี เมืองเรานี้น่าชื่นชม

งามดั่งเมืองแมนแดนพรหม รื่นรมย์ด้วยแมกไม้


เมืองทวารวดีก่อนนี้ ก้องเกริกไกร

ฐานถิ่นแดนทองของไทย แต่โบราณกาลก่อนนี้


จังหวัดปราจีนบุรี แดนศักดิ์ศรีชนชาติไทย

เมืองแห่งประชาธิปไตย เราร่วมใจสร้างความดี

รักษ์ป่าเขาลำเนาไพร ธาราใส ทั่วธานี

ผองเผ่าปราจีนบุรี ทุกชีวี สุขดวงใจ
(ญ.)
ชาวปราจีน น้องพี่

(ช.)
รักและสามัคคี

(พร้อม)
มีใจยึดมั่น ชาติศาสน์กษัตรา


ศรัทธาเทิดไว้ ผองเราเผ่าไทย ชาวปราจีนบุรี

*ซ้ำ

หมายเหตุ

ให้ฝึกร้อง เวลาออกหน่วย พอสว.

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ