ประชุมเชิปฎิบัติการ Multiple Trauma and Adult Advanced Cardiovascular Life Support 2015 และ เจ้าหน้าที่ รพ.บ้านสร้าง
โดย นพ ธกานต์ อิสรานุเจริญกุล
31 มีค 2560

 

ดูภาพต่อ ซิครับ

อบรม การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น แก่ อาสาสมัครกู้ภัย และ เจ้าหน้าที่ รพ.บ้านสร้าง
โดย พญ ชุติมนต์ ลีตระกุลวรรณา
24 มีค 2560

อ่านเพิ่มเติม...

30 พ.ย. 59 นพ.ชวลิต ศรีสมพจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง ออกกำลังกาย
ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐเหล่านี้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจแจ่มใส ปราศจากความเครียดจากการทำงานติดต่อกันมาหลายวัน
 และสามารถกลับมาทำงานใหม่ในวันต่อไป ด้วยสติ มีอารมณ์ดีในสร้างสรรค์งาน
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างได้ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เพื่อห่างไกลจากอาการป่วยด้วยโรคต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ขอขอบคุณ มูลนิธิครอบครัวข่าว 3
ที่ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator)
จำนวน 1 เครื่อง

เอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพในระดับพื้นที่ จาก Web
http://thcc.or.th/ebook.html

1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล
 พ.ศ. 2559
 Link http://thcc.or.th/download/audit59/Audit_1.pdf

2. มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของขอมูลผูปวย พ.ศ. 2559
 Link http://thcc.or.th/download/audit59/Audit_2.pdf

3. มาตรฐานการสงออกขอมูลตามแฟมมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
 Link http://thcc.or.th/download/audit59/Audit_3.pdf
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำสถิติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
 Link http://thcc.or.th/download/audit59/Audit_4.pdf

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ