ตามที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ออกประกาศ ระบบแอปพลิเคชันสำหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลการตรวจเชื้อโควิด 19และออกประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล และรูปแบบรายงาน นั้น

ในการนี้ สปสช.ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เพื่อทราบต่อไป รายละเอียดดังไฟล์แนบดาวน์โหลดประกาศ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ