โรงพยาบาลบ้านสร้าง เปิดให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ( Wireless Lan ) ครอบคลุมการใช้งานทุกอาคารภายใน โรงพยาบาล ผ่าน Wireless LAN Card ไม่ต้องต่อสาย LAN อีกต่อไป
       วัตถุประสงค์   เพื่อขยายช่องทางการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น และการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน รวมถึงการให้บุคลากร สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ทุกที่ตามต้องการ (สัญญาณเครือข่ายไร้สายครอบคลุม) และเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา


       เจ้าหน้าที่ ท่านใด มีความประสงค์ ขอเข้าใช้บริการ  ติดต่อได้ที่ 114 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ในเวลาทำการ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ