25 ธันวาคม 2555  ณ ครัววศินทรัพย์

VDO การแสดงรำอวยพร

VDO การแสดง กังนัม