10 เมษายน 2566
โรงพยาบาลบ้านสร้าง
นำโดย นายแพทย์ชวลิต ศรีสมพจน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง
ร่วมกับบุคลากร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานบริการเครือข่ายสุขภาพ สถานีตำรวจภูธร มูลนิธิอาสากู้ภัย และอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ซ้อมแผนรับสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรก่อนเข้าสู่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 ที่จะถึงนี้


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบ Dashboard หน่วยบริการ