วันที่ 24 มีนาคม 2566
กลุ่มงานการพยาบาล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ( Advanced Cardiovascular Life Support) แก่บุคลากรโรงพยาบาลบ้านสร้่างและสถานบริการเครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านสร้าง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ
ได้รับเกียรติจาก
แพทย์หญิงวรัญญา บุญมีประกอบ วิทยากรผู้ให้ความรู้และฝึกปฎิบัติในครั้งนี้


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบ Dashboard หน่วยบริการ