ภาพพักหน้าจอ สวย ๆ ถนอมสายตา คลิกที่รูป เพื่อดาว์นโหลด


ภาพหนึ่งภาพจะประกอบไปด้วยจุดภาพ หรือพิกเซล (Pixel) หลายจุดมารวมกัน ดังนั้นหลายคนจึงเชื่อว่ากล้องดิจิตอลที่มีจำนวนพิกเซลยิ่งมากเท่าไร ภาพถ่ายที่ได้ก็จะยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้น แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลย

ในด้านการตลาดของธุรกิจกล้องดิจิตอลนั้น ผู้ผลิตส่วนใหญ่พยายามสร้างความเชื่อที่ว่า ยิ่งมีจำนวนพิกเซลมากเท่าไร กล้องนั้นก็จะยิ่งมีคุณภาพสูงมากขึ้นเท่านั้น ด้วยการเน้นที่ตัวเลขในโฆษณาว่ากล้องดิจิตอลของตนมีความสามารถในการถ่ายภาพที่มีจำนวนกี่ล้านพิกเซล (Megapixel) ซึ่งบางทีก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่ได้จากการคำนวณ (Interpolation) ที่กล้องไม่สามารถทำได้จริงๆ เสียด้วยซ้ำ หรือในบางรายก็โฆษณาเรื่องความสามารถในการซูมแบบดิจิตอลขนาดมหาศาล โดยที่ในการใช้งานจริงแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย และจะแสดงให้คุณเห็นว่าสิ่งสำคัญที่แท้จริงนั้นคืออะไร


อ่านเพิ่มเติม...

     วัตถุประสงค์ เพื่อ ทำสำเนา และ กระจาย E-mail ที่ได้รับจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่ ทุกท่านในโรงพยาบาลบ้านสร้าง ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบของ E-mail ที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีน

     และเพื่อป้องกันปัญหา การตกข่าว หรือไม่ได้รับ เมลล์ จาก สสจ.

     วิธีใช้งาน

ที่มา ของระบบ WebMail 

     โดยปกติแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะติดต่อ สื่อสาร โดยการส่ง Email ผ่าน สสจ แล้วให้ หน่วยงานต่าง ๆ เข้าไป อ่านเมลล์เองที่ เวปเมล์ของสสจ ซึ่งปกติแล้ว งานบริหารและธุรการ ( สำอางค์ ) จะเป็นคนเปิดเมลล์ แล้ว กระจายข่าว จากเมลล์ ไปยัง ฝ่ายหรือ งาน ต่าง ๆ ที่เกียวข้อง แล้วถ้าสำอางค์ไม่อยู่ละ

อ่านเพิ่มเติม...

         การเข้าสู่ระบบเพื่อทำรายการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตให้กระทำโดยลำดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ http://www.rd.go.th/
ขั้นที่ 2 คลิกเลือก "บริการอิเล็กทรอนิกส์" และเลือกหัวข้อ "บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่าน INTERNET"
ขั้นที่ 3 เลือกประเภทแบบที่มีความประสงค์จะยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
ขั้นที่ 4 ป้อนหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากกรมสรรพากร หน้าจอจะแสดงผลเป็นแบบแสดงรายการตามที่ท่านเลือก โดยในส่วน ก ของแบบฯ จะปรากฎข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้เสียภาษีตามที่ได้แจ้งข้อมูลไว้ต่อกรม ฯ และแสดงหน้าจอให้กรอกตัวเลขที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับแบบแสดงรายการด้วยกระดาษ

ตัวอย่าง -------->

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ