วัตถุประสงค์ เพื่อ ทำสำเนา และ กระจาย E-mail ที่ได้รับจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่ ทุกท่านในโรงพยาบาลบ้านสร้าง ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบของ E-mail ที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีน

     และเพื่อป้องกันปัญหา การตกข่าว หรือไม่ได้รับ เมลล์ จาก สสจ.

     วิธีใช้งาน

ที่มา ของระบบ WebMail 

     โดยปกติแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะติดต่อ สื่อสาร โดยการส่ง Email ผ่าน สสจ แล้วให้ หน่วยงานต่าง ๆ เข้าไป อ่านเมลล์เองที่ เวปเมล์ของสสจ ซึ่งปกติแล้ว งานบริหารและธุรการ ( สำอางค์ ) จะเป็นคนเปิดเมลล์ แล้ว กระจายข่าว จากเมลล์ ไปยัง ฝ่ายหรือ งาน ต่าง ๆ ที่เกียวข้อง แล้วถ้าสำอางค์ไม่อยู่ละ


     และโดยปกติ เมลล์ ที่ถูกส่งผ่าน สสจ. โดยส่วนใหญ่จะมี ไวรัส ซึ่งถ้าเครื่องใดที่เปิดเมลล์ แล้ว โปรแกรม Antivirus ไม่ทำงาน ก็จะติดไวรัสจาก Email นั้น ๆ ( สังเกตุ ง่าย ๆ ถ้าอีเมลล์ นั่น มี Subject หรือหัวข้อเรื่อง เป็น ภาษาอังกฤษ แสดงว่าเมลล์นั้น  มีไวรัส แน่นอน ) ซึ่งถ้าติดไวรัสแล้ว ไวรัสก็มีโอกาส กระจายในวงแลน ซึ่งอาจส่งผล ต่อระบบบริการของโรงพยาบาลได้

     Webmail ของโรงพยาบาลบ้านสร้าง จะทำการดูด E-Mail จาก สสจ วันละ 3 ครั้ง คือ 7.10, 12.10 และ 16.10 และจะทำสำเนา เป็น 2 ชุด ชุดแรกส่งให้ งานบริหารและธุระการ  อีกชุด นำไว้ส่วนกลางที่ Webmail เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้เปิดอ่าน และ Webmail ตัวนี้ มีระบบ Scan Virus ในตัว เมลล์ใดที่มีไวรัส จะถูก ลบทิ้งอัตโนมัติ หมดกังวลเรื่องไวรัสได้เลย

วิธีการใช้งาน

1.  คลิกที่ เมนู Web : mail  ในหน้าเวป โรงพยาบาล

2.  เมื่อเจอหน้าต่าง แบบนี้ ให้ กรอก

                                        ชื่อ  = info

        รหัสผ่านคือ เบอร์โทรศัพท์ โรงพยาบาล = 27****

3. เสร็จแล้ว เข้าอ่านเมลล์ ได้เลย

สามารถ รับ ส่ง E-mail ได้ทั่วโลก  ยกเว้นที่ สสจ ทีเดียว

สนใจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ติดต่อได้ที่ กระดานข่าว ฝากชื่อไว้
Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ