1.สาขาหัวใจ
http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hss_dq/download/Heartppedit.pdf
2.สาขามะเร็ง
http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hss_dq/download/2CA.pdf
สาขามะเร็ง (เอกสารเพิ่มเติม)
http://phdb.moph.go.th/ew...tadmin/ewt/hss_dq/download/2CAword.pdf
3.สาขาอุบัติเหตุ
http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hss_dq/download/3Acident.pdf
4.ทารกแรกเกิด
http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hss_dq/download/4NBppedit.pdf
5.สุขภาพจิตและจิตเวช
http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hss_dq/download/5psychoppedit.pdf
6.สาขาหลัก
http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hss_dq/download/6Major.pdf
7.บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม
http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hss_dq/download/7holistic.pdf
8.ทันตกรรม
http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hss_dq/download/8Dent.pdf
ทันตกรรม (ประเด็น)
http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hss_dq/download/8Dentword.pdf
9.1ไต
http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hss_dq/download/91Kidney.pdf
ไต (เอกสารเพิ่มเติม)
http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hss_dq/download/91Kidneyword.pdf
9.2  ตา
http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hss_dq/download/92Eyeppedit.pdf
ตา (เอกสารเพิ่มเติม)
http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hss_dq/download/92EyeCriteriahospital5Level.pdf
10.โรคไม่ติดต่อ
http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hss_dq/download/10NCDServicePlan.pdf


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ