หนังสือเวียน แจ้งยกเลิกการส่งรายงาน
- รง 504
- รง 505
ที่จัดส่งแบบรายเดือน ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้แจ้งยกเลิกการส่งรายงานดังกล่าว
ให้ใช้ข้อมูลจาก 21 แฟ้ม และ 43 แฟ้มมาตรฐาน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป

http://app.pho.in.th/uploadfiles/doc2013/send/s20132433_050713110619.pdf


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ