สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก จังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน  2556
ณ โรงเรียนร่มเกล้า 
ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

เนื่องจากเพลงปราจีนบุรี O.K. ร้องยาก จึงได้มีมติจากคณะผู้บริหารให้เปลี่ยนเพลงเป็นเพลงรำวง ส.ม.อ.

เนื้อเพลง : ทำนอง (ดุจบิดามารดร และ รำวง ส.ม.อ)