ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะ  กำหนดวันเวลา สถานที่ในการสอบประเมิน
พนักงานบริการ

Attachments:
Download this file (13577980_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(พนักงานบริการ)รพ.บ้านสร้าง.pdf)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถาน[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการสอบประเมิน พนักงานบริการ]900 kB