ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)


- พนักงานช่วยเหลือคนไข้   1    ตำแหน่ง

- พนักงานเปล      1  ตำแหน่ง

- พนักงาน ขับรถยนต์      1  ตำแหน่ง

ติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร 037-271238  ต่อ 101 ในเวลาราชการ


ตั้งแต่ 1  มิถุนายน 2563   ถึง  วันที่ 10 มิถุนายน 2563