งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยฟื้นคืนชีพ แก่พนักงาน โรงงานนกนางนวล

10 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ออกมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชาวโรงพยาบาลบ้านสร้าง

ภาพกิจกรรม งาน IC การประชุมวิชาการ ไข้กาฬหลังแอ่น และ E.Coli.

โดย แพทย์หญิง สุเบญจา  เพ็ญสาย

ณ ห้องประชุมฟ้าคราม รพ.บ้านสร้าง 27-29 กค 54

ภาพการอบรม โปรแกรม Mocrosofe Office ณ ห้องประชุมฟ้าคราม โรงพยาบาลบ้านสร้าง

23 เมษายน 2546 โดย คุณ จักรกฤษ์  เย็นสม

Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

Login Form

 

 
อัตราค่าบริการ
 

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบ Dashboard หน่วยบริการ