ประกาศสำนักงานโรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

Attachments:
Download this file (ประกาศเจตนารมณ์.pdf)Sexual_harassment_bansang[ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน]2774 kB