1. ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ตไซด์

3. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

4. ประกาศแนาทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

 4.1 เอกสารจัดซื้อ เกินกว่า 5,000 บาท

 4.2 เอกสารจัดซื้อ ต่ำกว่า 5,000 บาท

5. แผนงบประมาณ

6. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.62- พ.ย.62

 


Team members

Sample image

Komsant Janthasema

Webmaster
kom2005@gmail.com
Sample image

Napart Nitirayut

Webmaster
napart_k@hotmail.com
Sample image

Kamon Lumbong

Webmaster
dmax6333@hotmail.com
Sample image

Nipa tapui

Webmaster
bansang@windowslive.com

Find Us On Facebook

 

 

Free counters!

ศูนย์รับเรืองร้องเรียน

Sample image

ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

gishealth

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ.

ตรวจสอบสิทธิ การรักษา

ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลสถิติ สาธารณสุข

Sample image

ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ